ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  • Shanghai BaZhou Industrial Co., Ltd.
  • ទូរស័ព្ទ៖ +86-21-34710825
  • ទូរសារ៖ +86-21-34710825
  • WhatsApp៖ +86-13501931030
  • អ៊ីមែល៖ [email protected]
  • បន្ថែម៖ East Plant, No.2009 Xupan Road, Xuhang town, Jiading District, Shanghai, 201808, China.